I have akita-inu since 1997 & shikoku since 2006!
"Akita u Izis" - since 2000 in FCI registered!

(nie odpowiadam na anonimy)

tel. kom. Izis: (00-48)  6 9 4 - 1 7 9 - 0 4 7

nie odbieram telefonów zastrzeżonych

i nie odpowiadam na sms